Udvalgt

Hjemmesiden

Velkommen på Hjemmesiden

Her vises oplysninger af enhver art – til orientering…

Hilsen din Grundejerforening

____________________________________________

08.04.2017

Tak til alle – store som små – der gav en hånd med på Oprydningsdagen den 8. april

Dejlig med god opbakning til arrangementet

Der er lagt nogle billeder ind fra dagen under fanen billeder


IMG_0971

Bestyrelsen har besluttet sig for at sælge vores gamle plænelufter, den er lidt defekt ved startsnoren, men ellers i fornuftig stand.

Evt. spørgsmål til Karsten 3020 5060

Send dit bud til Karsten på mail = enggrob@pc.dk

senest 20. april 2017

_________________________________________

19.01.2017

FiberNet fra Waoo

 

Se pressemeddelsen fra RAH Fiberbredbånd herunder:

Pressemeddelelse – 18. januar 2017

RAH Fiberbredbånd fortsætter fiberudrulningen i Ringkøbing-Skjern kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeleler i en pressemeddelelse, at byrådet tirsdag den 17. januar besluttede at ophæve den fiberbredbåndsaftale, som i november 2015 blev indgået om udrulning til borgere, virksomheder og sommerhusområder i hele kommunen.

Hos RAH Fiberbredbånd beklager Jacob Møller, som er bestyrelsesformand i selskabet, at aftalen nu bringes til ophør, for det betyder desværre, at det får konsekvenser for de borgere, som bor i de tyndest befolkede områder i kommunen.

Fiberudrulningen fortsætter De mange kunder, som allerede har bestilt en lynhurtig internetforbindelse, kan tage det roligt. RAH fortsætter med de planer for udrulning af fiberbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune, som rækker helt ind i 2018 – og det er en udrulning, som ikke er betinget af kommunale støttekroner.

– Vi fortsætter, for behovet for hurtigt bredbånd er helt sikkert til stede. Vi har i løbet af 2016 justeret vores udrulningsplaner og har kun etableret fiberbredbånd i områder, hvor der har været tilstrækkelig tilslutning til, at det kunne foregå på almindelige forretningsmæssige vilkår. Og det kører vi videre med, forsikrer Jacob Møller.

– Så når gravemaskinerne i den seneste uges tid har været væk fra området, så skyldes det altså, at der er frost i jorden.

Mulighed for fremtidigt samarbejde RAH Fiberbredbånd har i hele forløbet fuldt ud levet op til betingelserne i den indgåede aftale, hvilket kommunen også anerkender. Det betyder, at døren på ingen måde er lukket i forbindelse med et fremtidigt samarbejde.

– Vi har store ambitioner for lokalområdet, nemlig at sikre så mange som muligt adgang til en fremtidssikret digital infrastruktur. Det er i vid udstrækning en opgave, som alle lokale interessenter skal løfte i fællesskab, og kommer der en ny henvendelse fra kommunen, så kigger vi på det, for vi er naturligvis interesserede, hvis det giver forretningsmæssig mening, fortæller Jacob Møller.

Et vestjysk tilbageskridt Hos RAH Fiberbredbånd afventer man i øjeblikket den officielle ophævelse af aftalen, og herefter skal der tages stilling til en eventuel økonomisk kompensation for de omkostninger, som selskabet har haft i forbindelse med aftalen. Det er dog ikke det, der fylder mest hos Jacob Møller lige nu.

– Det, der ærgrer os allermest er, at rigtig mange vestjyder nu må indstille sig på at skulle vente endnu længere på en fornuftig fiberforbindelse, slutter bestyrelsesformanden.

Fakta om forløbet I 2014 afsatte Ringkøbing-Skjern Kommune 70 millioner kroner for at sikre kommunens erhvervsliv, husstande og sommerhuse adgang til højhastighedsinternet. EnergiMidt vandt det efterfølgende udbud og etablerede selskabet RAH EnergiMidt (nu RAH Fiberbredbånd) i samarbejde med RAH og Fiber Backbone.

Udrulningen af fiberbredbånd i området påbegyndtes i januar 2016. Nu har kommunens advokater og EU Kommissionen fundet ud af, at det kommunale udbud ikke var i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler og har valgt at ophæve aftalen.

For yderligere information Jacob Møller, bestyrelsesformand i RAH Fiberbredbånd

Det stærke fiberhold Bag RAH Fiberbredbånd står RAH Holding A/S, Eniig Fiber A/S og Fiber Backbone A/S. De tre selskaber er gået sammen for at tilbyde fibernet til Vestjylland og derved medvirke til regionens vækst og udvikling.

Det samlede hold bidrager med stort knowhow inden for etablering af fiber, en garanti for høj driftssikkerhed og optimal anvendelse af den allerede eksisterende infrastruktur i området – med en meget stærk lokal forankring.

Med venlig hilsen
Michelle Elgaard
Markedskonsulent Salg & Marekting E-mail:MEL@rah-energimidt.dk RAH-EnergiMidt Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Tlf. +45 7020 5012 www.rah-energimidt.dk

 

Forløbet er:

  • Primo 2017 vil du modtage ordrebekræftelse sammen med et klistermærke. Det sættes op på facaden, hvor den udvendige boks skal sidde, og hvor kablerne til den indvendige boks skal gå ind.
  • Indgravning til dit hus laves til nærmeste facade – markeret med et klistermærke.
  • Installationsbrev sendes i takt med, at adresserne bliver færdig etableret –

 

 

 

Birthe Ladekjær Madsen
Salgskonsulent Salg E-mail:bilma@rah-energimidt.dk RAH-EnergiMidt Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Tlf. +45 7020 5012 www.rah-energimidt.dk

Tilmelding på foreningstilbuddet skal ske ved personligt fremmøde eller til kundeservice på tlf. 70 20 50 12. Tilbuddet til grundejerne kan endnu ikke findes online!

Vedhæftede information kan i dele som i lyster på hjemmeside, facebookside osv.

Brev til Grundejerforeninger

Brochure Waoo Forening

Bestillingsfolder til Waoo